Jak zvládnout seznamování dětí v kolektivu během začátku školního roku

 

Na začátku roku, když se děti schází do škol, školek, kroužků a jiných kolektivů, hledáme způsoby,jak jim vytvořit pěknou atmosféru. Překonat počáteční ostych z nového prostředí. Navzájem se poznat a seznámit. Zapamatovat si jména…

Způsobů je mnoho, zde dávám do placu to, co používám já.

Je to vhodné do menšího kolektivu nebo, jak uznáte za vhodné:-)

Výhodné je u těchto činností sesednout si do kruhu nebo podobného útvaru i kolem stolu, podle vašich prostorových možností.

 

Pro menší děti:

NA SPÍCÍ BROUČKY 1:

Na podzim se už broučci chystají odpočívat, pokusíme se je probudit.

Děti se rozmístí do prostoru (třeba na koberečku), sednou si na bobek, zavřou oči a dělají, že spí.

Dospělá osoba probudí jednoho broučka pohlazením a zeptá se: broučku, jak se jmenuješ?

Brouček řekne své jméno a může pokračovat v probouzení pohlazením u dalšího kamaráda.

Takto se pokračuje, až jsou všichni probuzení. Nevýhoda je, že ti, co jsou probuzení, musí čekat.

Můžeme je motivovat tím, aby bedlivě poslouchali a pamatovali si jména kamarádů, protože hra bude pokračovat a budou hádat jména.

 

NA SPÍCÍ BROUČKY 2: pokračování

Vše jako v předešlé verzi. Akorát dospělá osoba, když broučci všichni spinkají, zakryje 1 broučka dekou, aby ostatní neviděli, kdo to je. Pak vyzve zbylé, aby vstávali a hádali, kdo je pod dekou.

Kdo uhádne, může zakrývat dalšího kamaráda, když broučci spí. A zase se hádá, kdo to je…

(Vhodné až po důkladnějším seznámení, hlavně u menších dětí).

 

CEDULKY S OBRÁZKY

Připravíme si kartičky s jednoduchými obrázky (sluníčko, auto, stromeček, různé ovoce, zvířátka atp.)

Děti si postupně posílají kartičky. Každé si vylosuje 1 obrázek. Řekne své jméno a co má na obrázku. Např: Jmenuju se Maruška a mám jahodu…

Můžete opakovat podle množství kartiček nebo dokud je to baví.

 

Pro starší děti (školáky):

DARUJ BARVY

Potřeby:

tvrdý papírA4 nebo A3

barevné papíry, nůžky a lepidlo

 

Na tuto akci je potřeba předem si připravit větší množství ústřižků barevných papírů. Nachystat co nejvíce barev různých odstínů. Je dobré nastříhat papírky na stejně velké obdélníčky. (Papír A4 po seskládání na poloviny postupně dá až 16 ks obdélníčků. Vznikne vám několik hromádek ústřižků různých barev.

Každé dítě dostane tvrdý papír (A4 neboA3). Ten si na kraji podepíše.

1/ Nejdříve se každý krátce představí (jméno, příjmení, co má rád…).

2/ Ostatní bedlivě poslouchají, protože podle celkového dojmu, barvy hlasu, oblečení atp., budou

přiřazovat (každý každému) 1 barevný papírek.

3/Až se všichni představí, vyzvěte děti, aby si z nachystaných papírků vybraly pro každého 1 barvu.

A tento papírek zasunuly dotyčnému pod jeho výkres opatřený jménem.

Má to být překvapení. (Např. pokud máte 15 dětí, každé rozdá 14 papírků, sobě nedává).

4/ Až mají všichni rozdáno, podívá se každý pod svůj výkres.

5/ Z toho, co každý dostal, vytvoří barevný obrázek, koláž na libovolné téma.

Důležité je, aby děti beze zbytku využily všechny papírky, které dostaly. Mohou je rozstříhat, trhat, různě skládat a sestavovat, ale vše beze zbytku využít:-)

6/ Na konci si můžete svá díla prohlédnout a pobavit se o tom, co kdo dostal za barvy. Jesli byl spokojen, zda se některé barvy neopakovaly vícekrát. Jestli mu ostatní dali některou jeho oblíbenou barvu, jak se každému dařilo využít papírky…atp.Tuto techniku jsem se naučila na seminářích PhDr. Mariany Štefančíkové.

 VYMÝŠLENÍ JEDNODUCHÝCH SLOV NA POČÁTEČNÍ PÍSMENO SVÉHO JMÉNA

Každý řekne své jméno. Písmeno, kterým začíná. Na písmeno vymyslí jednu věc(rostlinu, zvíře apod). Jede se dokola.

 CEDULKY S DOTAZY A ÚKOLY

Na tuto akci je potřeba připravit cedulky se zajímavými dotazy a úkoly. Dobře se cedulky losují z pytlíku nebo nějaké nádoby.

Každý se představí, vylosuje si cedulku, přečte otázku nebo úkol a zkusí odpovědět nebo vykonat, co je psáno. Pokud nechce, nemusí-může to udělat dobrovolně někdo za něj). Příklad otázek na cedulkách: tvé nejoblíbenější jídlo, udělej 3 dřepy, vyjmenuj 4 domácí zvířata, poskoč na 1 noze, jaké barvy máš na ponožkách, pogratuluj kamarádovi po pravé ruce…atp.

 SLEPÝ ŠAMAN

Až se děti znají jmény, zkoušejí je hádat. 1 dobrovolník si sedne bokem. Má zavázané oči-je slepý šaman. Ostatní se potají domluví, kdo bude se slepým šamanem mluvit. Ten přijde až k šamanovi a něco řekne (vše, kromě svého jména a může i měnit hlas, když se už děti dobře znají). Šaman hádá podle hlasu, kdo to je. Pokud uhodne, je vysvobozen, vrátí se mu zrak a na jeho místo jde ten, co s ním mluvil. Jinak hádá šaman dál, a přichází za ním někdo další, koho vyberete.

Jednoduchá seznamovací klasika pro všechny:

PODÁVÁNÍ /KUTÁLENÍ MÍČE NEBO KLUBÍČKA

Určitě to znáte a má to mnoho variant:

1/ Skupinka stojí nebo sedí v kruhu, podáváte si po směru hodinových ručiček míč/hračku. Ten, kdo drží míč se představí. Po prvním kole můžeme zrychli, ať to má spád.

2/Po prvním seznámení může následovat změna: skupinka v kruhu si míč kutálí nebo hází (podle toho, kde jste-venku, uvnitř…). Ten kdo kutálí, oznámí jméno toho, ke komu míč směřuje.

Je dobré pohlídat, aby se všichni vystřídali a neopakovala se pořád stejná jména:-)

 

(14029)

Leave A Response

* Denotes Required Field