Jak zabavit děti I. „frotážový příběh“

Náročnost: ***

Věk: 6+ s asistencí dospělého, jinak pro děti i dospělé

Technika , kterou jsem si sama pro sebe nazvala „frotážový příběh“, v sobě spojuje výtvarné prvky, prvky literárně – dramatické, pohybové a akční. Zábava vydrží na dlouhou dobu, klidně i na 2 hodiny a více. Techniky jsem se naučila u PhDr. Mariany Štefančíkové na kurzech arteterapie a artefiletiky v Hradci Králové. Přizpůsobila jsem si je pro sebe a využila na letních a jarních táborech se skupinkou dětí ve věku 5-12 let. Pokud se děti moc neznají, je lepší tuto aktivitu zařadit, až se děti trochu více seznámí a poznáte je i více vy.. Myslím si, že po úpravách, zjednodušení  a chuti vyzkoušet to, by toto „hraní“ mohla využít i dvojice rodič-dítě, prarodič-vnuk… Nejdříve vás seznámím s jednotlivými kroky, které se v této „akční hře“ vyskytují. Poté to probereme podrobněji.

frotáž

frotáž

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Frotážování

2/ Psaní asociací

3/ Výběr 2-5 nejhlavnějších slov z asociací

4/ Sestavení skupin

5/ Práce ve skupině, výběr 5 nejdůležitějších slov

6/ Práce ve skupině, psaní příběhu nebo básně

7/ Práce ve skupině, příprava divadla (rozdělení rolí, nacvičování)

8/ Hraní divadla

9/ Ocenění a zhodnocení akce

frotážování

frotážování

 

Potřeby a pomůcky:

– jakékoliv tenké papíry na kreslení (A4 nebo A5)

– papíry na zapisování údajů

– voskovky, pastelky, tužky

– psací potřeby

– potřeby na výrobu jednoduchých rekvizit

(podle toho, co máte zrovna k dispozici a domluvě s dětmi)

Průběh akce:

1/ Frotážování

Frotážování je technika snímání struktur zajímavých předmětů. Známý je trik s mincí. Na minci položíme papír a přejíždíme po něm tužkou. Kresba mince se objeví na papíře. Prvním úkolem je tedy nalézat zajímavé předměty a jejich povrch přenášet pomocí voskovek, pastele .atp. na papír. Dobře to jde voskovkou položenou na plocho. Struktury se mohou vrstvit přes sebe. Čím víc, tím líp. Když je možnost být venku, město i příroda nabízí spoustu možností. ( Kůra stromů, ploty, chodníky, stěny…). Uvnitř místnosti jsou možnosti také, navíc můžeme některé zajímavé předměty i předchystat. (struhadla, klíče,  menší pravítka, vlnitá lepenka…).  

2/ Psaní asociací

Hotové práce shromáždíme v kruhu. Každý si nachystá tolik malých papírků, kolik je účastníků frotážování. Děti chodí kolem prací, dívají se na ně. První dojem, slovo, které je napadne při pohledu na výkres, zapíší na lísteček. Lísteček vloží pod výkres. Takto „ohodnotí“ všechny účastníky frotážování. I  samy sebe. S dětmi, které ještě neumějí číst a psát se tato hra úplně provozovat nedá. Na táboře se vždy někdo takový objeví, tak kreslí obrázkové znaky.  

3/ Výběr 2-5 nejhlavnějších slov z asociací

Každý si pořádně prohlédne své lístečky a vybere si 2-5 klíčových slov, která si zapíše zvlášť na papír. (Slova, která se mu líbí, jsou zajímavá, vystihují jeho obrázek, vyskytují se víckrát… atp. Počet se řídí věkovým složením, rozpoložením, šikovností dětí atp…

4/ Sestavení skupin

Sestavení skupin může být problém v menším kolektivu. Pak buď dvojice nebo pracuje každý sám. Sestavení může probíhat podle různých indicií. Můžete pracovat s výkresy a sestavovat k sobě obrázky podle vzájemné podobnosti, barev, tvarů. A potom podle podobnosti výkresů seskupit i jejich autory do skupin. To spíše pro starší děti. Časté je prosté seskupení dětí podle toho, jak se znají, kamarádí. Většinou si to určí samy. Někdy je potřeba je rozumně nasměrovat, aby byla rovnováha ve skupinách.

5/ Práce ve skupině, výběr 5 nejdůležitějších slov

Ve skupince pak dají všichni hlavy dohromady, hlavně vytáhnou seznam svých slov. Seskupí všechny seznamy, vyberou slova, která se náhodou vyskytují vícekrát+další. Měli by vybrat alespoň 5 slov, možné je i více.

 6/ Práce ve skupině, psaní příběhu nebo básně

Nastává velký úkol: na základě daných slov vytvořit a napsat příběh či bádeň tak, aby se tato klíčová slova v příběhu či básni vyskytovala alespoň 1x. Je možné, aby chvíli každý pracoval sám, a pak z toho společně vybrali a poskládali příběh. Další varianta: Je možné už u kroku 3 pracovat samostatně na vytvoření příběhu či básně  ze svých slov. A až poté vytvořit pracovní skupinky, které to skloubí dohromady.

7/ Práce ve skupině, příprava divadla (rozdělení rolí, nacvičování)

Že z toho všeho vznikne divadlo, pantomina, recitační představení můžete ostatně naznačit už při formování skupin. Děti si zorganizují a určí role. Tady to bývá zajímavé. A je i pěkné, že se zde uplatní různé talenty a schopnosti dětí. Každý v podstatě je zaměstnám nějakou činností, která mu nejvíce sedí a má podíl na úspěchu celé skupiny. A o to jde. Režiséři často zjistí, jak těžké je „své lidi“vůbec namotivovat a představit jim svůj záměr. Uplatní se děti, které rády vymýšlejí příběhy a mají nápady. Někdo jiný to může sepisovat. Nesmělejší a výtvarně nadané děti pomohou při výrobě kulis, masek či loutek, pokud bude potřeba. Někdo se naopak rád předvede jako herec nebo tanečník. Kdo se stydí mluvit, může dělat pantomimu nebo hrát statickou postavu (strom, sluníčko, skálu.) Malé děti mají rády zvířátka, jeden 5-letý klučík předvedl u nás na táboře skvělý dešťový tanec. Křiklouni mohou vyluzovat různé zvukové efekty. Divadlo je potřeba samozřejmě připravit, nazkoušet, udělat generálku a jde se na to! Je dobré, pokud se skupinky mohou uchýlit na různá místa nebo alespoň kouty, kde se nebudou navzájem rušit. Bude to pak o to větší překvapení při premiéře pro ostatní.  

8/ Hraní divadla

Tady není co dodávat. Jen popřát příjemný zážitek. Je dobré, aby i každá skupina měla svého vypravěče-uvaděče, který řekne, jak se jejich hra jmenuje, popř. přečte ta klíčová slova, která jejich hra obsahuje. Nebo to udělá dospělý.  

9/ Ocenění a zhodnocení akce

Nemám moc ráda hodnocení typu, kdo byl nejlepší atd. Ono se to ani takto podle mého názoru určit nedá. Přijde mi vždycky skvělé, cokoli děti vymyslí ,a že se do toho pustí. Důležité je všechny aktéry pochválit a ocenit jejich práci, ať už se podíleli na čemkoliv.

Rady a tipy:

Pokud zrovna nejsou podmínky či nálada na divadlo, je výbornou alternativou i jen sepsání krátkého příběhu nebo básně na základě vybraných slov z asociací. Ať už samostatně nebo ve skupině. Frotážový papír pak můžete využít na rozstříhání a výrobu výtvarné koláže jako  ilustrace příběhu. Místo dramatiky to můžete prostě nasměrovat více do výtvarna.

(16644)

1 Comment

Leave A Response

* Denotes Required Field