Plán zveřejnění: prosinec 2019.

Podívejte se na příbuzné téma podzim.  

Naše Země:

Příroda a přírodní děje na Zemi...

Sopky

Rostliny:

Lesy,  stromy, rostliny...